Çmimet e naftës 1861 – 2009

Përgatiti: Skender Mustafi Qëllimi i këtij shkrimi nuk është që të bëhet një analizë e detajuar rreth ndryshimit të çmimit të naftës së pa përpunuar gjatë historisë, por vetëm të jepet një paraqitje vizuale rreth “krizës” ekonomike-financiare të vitit 2008 në një kohë kur shumë sfera të ekonomisë ndërkombëtare negativisht u ndikuan (për më shumë detaje në këtë temë mund të shihni artikullin në anglisht “Oil price History and Analysis”[1]). Ndër të tjerat një ndikim të madh kjo krizë imagjinare kishte edhe tek prodhuesit e automobilave ku paraqiteshin shifra të rënies së…

Read More

Çmimi si funksion i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Në përcaktimin e çmimit, tradicionalisht, kompania duhet të pasojë procedurën gjashtë hapëshe: (1) selektimi i objektivave të çmimit; (2) përcaktimi i kërkesave; (3) vlerësimi i shpenzimeve; (4)  analiza e ofertave dhe kostove të konkurrentëve; (5) përzgjedhja e metodës së përcaktimit të çmimit; dhe (6) përzgjedhja e çmimit përfundimtar (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2009).

Read More

Lidhja e çmimeve si isntrument i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Lidhja e çmimeve si instrument markrtingu është praktikë biznesi ku dy ose më shumë produkte dhe/ose shërbime ofrohen si një paket me një çmim të vetëm. Kjo strategji nxitë shitjen e produkteve ose shërbimeve duke u ndikuar nga njëri tjetri. Në praktikën e përditshme një strategji e tillë do të ishte e përshtatshme të përdorej në promovimin e artikujve të rinjë ose në nxitjen e shitjeve të artikujve jo aq të preferuar ose jo aq të njohur për konsumatorët. Shembull i lidhjes së çmimeve tek produktet tradicionale…

Read More