Definimi i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Një nga autorët më të njohur të marketingut në internet (marketingut online), Dave Chaffey (lexo: Dejv Çafi), definon marketingun në internet si: “Aplikim i teknologjisë digjitale e cila formon kanale në internet (ueb, posta elektronike, celularët/ TV digjitale ose pa tel) për të kontribuar në aktivitetet e marketingut me qëllim të arritjes së blerje fitimprurëse dhe mbajtjes së konsumatorëve (përbrenda  procesit të blerjes shumë-kanalesh dhe ciklit të jetës së konsumatorëve) përmes përmirësimit të njohurive tona mbi konsumatorët (të profileve të tyre, sjelljes, vlerave dhe nxitëseve për lojalitet),…

Read More

Marketingu në internet (online)

Autor: Skender Mustafi Hyrje Marketingu në internet, posaçërisht në gjuhën angleze, emërohet me shumë emra të ndryshëm që janë sinonime të fjalës “online”. Autorë të ndryshëm përdorin fjalët ose shkurtesat internet, “i” ose “i-” (psh. iMarketing, i-Marketing), elektronik, “e” ose “e-” (psh. eMarketing ose e-Marketing), digjital dhe disa përdorin fjalën ueb (web) që nga shumica e autorëve ueb marketingu shihet si pjesë e marketingut online. Reklama e parë në internet u paraqit në vitin 1993 (O’Reilly Media, 2008), tridhjetë vite pas paraqitjes së internetit. Që nga ajo kohë, vazhdimisht u…

Read More