Ngjarja e vitit 2011: Ndikimi i Facebook-ut në interkomunikim (14 000 persona për ditëlindje tek Thessa)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Nxënësja gjermane nga Hamburgu “Thessa” në Korrik të vitit 2011 vendos që përmes Facebook-ut t’i fron miqt për ditëlindjen e 16-të. Duke mos lexuar me kujdes kushtet e paraqitjes së një ftese ajo e bën ftesën publike, ftesë kjo me mundësi për pranim nga të gjithë përdoruesit e Facebook-ut. Kështu brenda javës së parë mbi 14 000 Facebook përdorues pranojnë ftesën për të marrë pjesë në festimin e ditëlindjes. E trishtuar nga kjo ngjarje Thessa gris llogarinë në Facebook. (Shih Foto) Megjithatë, gjermanëve nuk u pengon kjo dhe marrin rrugën…

Lexo më shumë