Parandalo Autoplay tek mjetet si CD, DVD, USB, HDD …

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Përgatiti: Skender Mustafi Në ditët e sodit kompjuterët personal kanë mundësi të komunikojnë me lloje të ndryshme të mjeteve për të lexuar informacionet. Kështu tek kompjuterët më të ri mund të lexohen përveç mjeteve standarde si CD, DVD, USB, gjithashtu edhe lloje të ndryshme të kartelave drejtpërdrejtë.

Lexo më shumë

Programe ndihmëse

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Programet e paraqitura në këtë faqe të emëruara si programe ndihmëse janë programe të përzgjedhura të cilat duhet të ju ndihmojnë në përmirësimin e komunikimit të kompjuterit tuaj me programet si dhe programeve dhe kompjuterit me vetë juve. Tendenca është që të përmblidhen programet më efikase dhe më të vlerësuara në internet për këtë çështje. Gjithashtu programet janë së paku të testuara një herë në kompjuterin tim me qëllim të kontrollit të kualitetit dhe përshkrimit sa më të mirë të mundshëm të funksionit. Më gjithë këto fjalë, nuk mund të…

Lexo më shumë