Jezui, djali i Marisë: Njerëzit e Librit

Pas leximit dhe të kuptuarit se çka besojnë muslimanët rreth Jezuit, djalit të Marisë, ndoshta ka pyetje që vijnë në mendje, ose çështje që do sqarim. Ndoshta keni lexuar termin „Njerëzit e Librit” dhe nuk e keni pasur komplet të qartë se çka do të thotë kjo. Gjithashtu, duke studiuar literaturën në dispozicion rreth Jezuit mund të keni hasur emrin Isa dhe keni pyetur veten nëse Jezui dhe Isa janë personi i njëjtë. Nëse konsideroni të hetoni pakë më shumë ose ndoshta të lexoni Kur’anin, pikat në vijim do të jenë me interes. Read more about Jezui, djali i Marisë: Njerëzit e Librit