Etiketimet Postime të etiketuara me "ebu hanife"

Etiketim: ebu hanife

Imam Ebu Hanife dhe humbësi i thesarit

Transmetohet se një njeri, në një natë, u nis për te Ebu Hanife dhe pasi iu drejtua, i tha: “O Imam, ka kohë që...

Ebu Hanifja dhe Ebu Jusufi

Një herë gjersa Ebu Jusufi, nxënësi Ebu Hanifes, ishte i sëmur, Ebu Hanifja duke u frikësuar se mos i ndodhte diçka, disa shokëve të...

Ebu Hanifja dhe havarixhët

Ebu Hanifja pengonte havarixhët edhe sektet e tjera, të cilat përpiqeshin të shtrembëronin mësimin islam, andaj ata mundoheshin të e eliminonin në çdo mënyrë. Pasi...

Kërkimi i së vërtetës

Një herë el-Evzai fakihu i Sirisë i thot Ibën el-Mubarakut: "Kush është ky bidatçi i cili ka dalë nga Kufe, i quajtur Ebu Hanife? Ibën...

Ebu Hanifja dhe nomadi koprrac

Kur Ebu Hanifen, gjatë rrugës për në Mekë, duke kaluar nëpër shkretëtirë, në një të nxehtë të padurueshme, e kishte marrë etja aq shum...

Ebu Hanifja dhe jobesimtari

Kur Ebu Hanife hyri në sallën e paraparë për debat, vuri re se dijetari bizantin ishte ulur në një lloj mimberi, i paraparë vetëm...

Shoku i mirë i Ebu Hanifes

Tregon vet Ebu Hanife Një ditë unë isha duke ecur me Esh-Shabin i cili ishte i ulur. - Ai më tha: "Ku je duke shkuar? - Unë...

Begatit e All-llahut

Një ditë derisa Ebu Hanifja qëndronte ulur së bashku me të tjerët vërejti se rroba e një njeriu të cilin e njihte ishte vjetruar...