Jezui, djali i Marisë: Edhe muslimanët e duan Jezuin!

Të krishterët shpesh flasin mbi zhvillimin e marrëdhënieve mes Krishtin dhe pranimin e tij në jetët e tyre. Ata pohojnë se Jezusi është më shumë se njeri dhe se vdiq në kryq për të liruar njerëzimin nga mëkati origjinal. Të krishterët flasin mbi Jezusin me dashuri dhe respekt dhe është e dukshme se ai mban […]