Jezui, djali i Marisë: Edhe muslimanët e duan Jezuin!

Të krishterët shpesh flasin mbi zhvillimin e marrëdhënieve mes Krishtin dhe pranimin e tij në jetët e tyre. Ata pohojnë se Jezusi është më shumë se njeri dhe se vdiq në kryq për të liruar njerëzimin nga mëkati origjinal. Të krishterët flasin mbi Jezusin me dashuri dhe respekt dhe është e dukshme se ai mban vend të posaçëm në jetët dhe zemrat e tyre. Por çka është me muslimanët, çka mendojnë ata mbi Jezusin dhe çfarë vendi zë  Jezu Krishti në Islam? Ndokush që nuk e njeh islamin mund të…

Lexo më shumë