Amortizimi dhe përllogaritja e tij

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi Shkarko shembujt e llogaritjes së amortizimit: Amortizimi paraqet procesin e zhvlerësimit gradual të një mjeti të caktuar. Në këtë pikëpamje, amortizimi nuk nënkupton zhvlerësimin e njëmjeti drejt shkatërrimit fizik, por shpërndarjen e vlerës së tij në kostote e caktuara për një periudhë të paradefinuar kontabël.

Lexo më shumë

Kriza financiare botërore dhe ristrukturimi i bizneseve

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi Kriza financiare botërore filloi në vitin 2007 dhe nga shumë studiues të çështjeve ekonomike llogaritet kriza më e madhe që nga koha e “depresionit të madh” në vitin 1930. Gjatë kësaj kohe një numër i madh bankash botërore dhe regjionale pësuan humbje të mëdha, bile disa nga ato edhe u shuan. Shkak i krizës llogaritet të jetë “lulëzimi” i programit të ndërtimit të shtëpive në Amerikë gjë që ishte e lidhur drejtë për drejtë me sistemin kreditor bankar, kështu si pasojë bankat ishin të parat që duhej…

Lexo më shumë

Dizajnimi industrial i produktit

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Shkarko punimin në “PDF” Shkruar në vitin 2003 Redaktuar më 21 Maj 2016 Rëndësinë e dizajnimit të produktit e kanë vërejtur  prodhuesit që në fillim të veprimtarisë së tyre në prodhimtarinë industriale. Duke pasur parasysh efektin tërheqës dhe atë të dallueshmërisë gjithmonë prodhuesit janë munduar që përmes logos së tyre të shprehin llojin e veprimtarisë dhe imazhin e tyre të plotë. Kështu kompanitë e mëdha botërore janë paraqitur që në fillim me vizon të qartë duke paraqitur njëkohësisht edhe produktin e tyre dhe dizajnin si pjesë shumë të rëndësishme të…

Lexo më shumë

Planifikimi dhe kontrolli

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 12 minuta Autor: Skender MUSTAFI Shkruar në vitin 2003 Redaktuar më: 12 Maj 2016 Në këtë studim nga të gjithë elementet e një procesi ekonomik do të vë në dritë vetëm planifikimin dhe kontrollin. Këto dy elemente janë jetësore në ekonominë e sotme qoftë nëse trajtojmë tregun në tërësi në aspekt makroekonomik, qoftë nëse trajtojmë ndërmarrjen në veçanti në aspekt mikroekonomik. Për më shumë, kur kemi parasysh ndërmarrjen, planifikimi dhe kontrolli aplikohen në të gjitha proceset dhe gjatë gjithë realizimit të cilit do proces të saj. Për të kuptuar këto dy elemente të proceseve ekonomike, fillimisht…

Lexo më shumë

Planifikimi dhe organizimi i marketingut

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 9 minuta Ka kohë që është i qartë ndikimi i marketingut në ndryshimin e raporteve të ndërmarrjes me tregun dhe ndërmarrjes me konkurrencën. Marketingu si tërësi është jetësorë në ekonominë e sotme qoftë në raport me tregun e brendshëm ose me tregun botërorë. Për më shumë, marketingu aplikohet në ndërmarrje gjatë gjithë realizimit të proceseve të ndërmarrjes duke filluar nga elementi hyrës dhe duke mbaruar me produktin. Gjatë analizës sonë ne do të thellohemi dhe do të analizojmë vetëm dy faza të ciklit të aplikimit të marketingut në ndërmarrje. Drejtpërdrejtë do të…

Lexo më shumë

Profiti nga Profeti

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Tregu financiar islam është më përfituesi në kohën e krizës: Në rritjen e suksesit të bankave islame kanë ndikuar kriza financiare si dhe spekulimet rreth islamit pas sulmit të 11 shtatorit të vitit 2001. Bankat UBS dhe CS tanimë kanë hapur ofertat konform rregullave islame. Dosje: Kriza financiare Një studim në universitetin e Cyrihut ka publikuar se përshtatja e instrumenteve sipas sheriatit, ndalimi i tregtisë së pa ligjshme me letrat me vlerë të borxhit kanë pasur një avantazh të madh konkurrues gjatë kësaj kohe të krizës. Sipas antropologut Stefan Leins…

Lexo më shumë