10 shtesa falas për përdorim më të lehtë të Outlook-ut

Microsoft outlook është program kompjuterik i cili mundëson menaxhimin e postave tuaja edhe atë nga postat nga serveri juaj ose nga shumica e postave tjera që ofrohen falas nga kompani të ndryshme. Për kundër shumë karakteristikave që Outlook ka, mungojnë disa elemente të cilat bëjnë që ky program të jetë më praktik dhe më i lehtë për përdorim. Më poshtë janë paraqitur dhjetë shtesa të cilat ofrohen falas me qëllim lehtësimin e përdorimit të Outlook-ut tuaj. 1. Easy2Add paraqet një ikonë tek shiriti i Windowsit i njohur si “taskbar” (aty…

Read More

Posta e re elektronike nga Yahoo!

Yahoo! ka ndryshuar platformën për postën elektronike duke dhënë pamje më atraktive, më të përshtatshme për punë dhe më të mbrojtur nga postat e pa dëshiruara. Një nga karakteristikat e platformës së re është mundësia e ndërlidhjes me listën e kontakteve në Facebook dhe me freskimet e shkrimeve në Facebook. Njëkohësisht tek Yahoo! paraqiten edhe kontaktet që janë online në Facebook. Veprimi i Yahoo! komunikuesit është lehtësuar duke u bërë lehtë i përdorshëm përmes ueb platformës. Edhe më atraktive e bënë ndërveprimi me listën e kontakteve të Facebook të cilën…

Read More

Si të shkruaj e-mail profesional?

Autor: Skender Mustafi Ne, thuajse çdo ditë shkruajmë porosi dhe i dërgojmë ato përmes postës elektronike. Këto porosi ua dërgojmë të afërmve, miqve, shokëve e në raste tjera kompanive ose përfaqësuesve të tretë në internet. Shumicën e rasteve, posaçërisht kur u shkruajmë të afërmve, miqve e shokëve, porositë janë të shkruara në formë të pa strukturuar. Këto raste janë të shpeshta edhe kur komunikojmë me kompanitë. Sikur titulli ashtu edhe përmbajtja janë pa strukturë dhe me fjalë të rastit. Porositë nuk kanë titull përkatës, as hyrje, as përmbajtje të mirëfilltë…

Read More