Bruto Prodhimi Vendor për banor i shteteve Ballkanike

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Grafik i “gjall” i mundësuar nga Banka Botërore (© 2016 The World Bank Group, All Rights Reserved.) Bruto Prodhimi Vendor për banor (valuta US$). Të dhënat e marra nga Banka Botërore

Lexo më shumë

Rritja e tregut të Turqisë: ‘Cool’ dhe në modë

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Artikull i botuar në gazetën austriake „Heute“, (19.05.2014 E Hënë) Përktheu nga gjermanishtja: Zenelabedin Latifi Wels, Austri Turqia ka një rritje mesatare vjetore të Prodhimit të Brendshëm Bruto (GDP) prej më shume se 5 % në dekadën e fundit duke dëshmuar një rritje mbresëlënëse të tregut. Kjo e ka bërë Turqinë një prej vendeve me rritjen më të shpejtë të Ekonomisë politike në botë. Turqia mund ta trefishonte Ekonominë e saj dhe ta tërhiqte një normë të shquar në Investimet e Jashtme Direkte, të cilat në 11 vitet e fundit…

Lexo më shumë