HTML5 Hap Pas Hapi: Rregullimi i kokës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi  Tanimë i bëmë hapat e parë në programimin e një faqeje dhe i programuam pjesët bazë. Më tej në këtë artikull do të përqendrohemi të përmbledhim sa më shumë elemente bazë për të sqaruar rolin e kokës së faqes, pra pjesën <head> … </head>.Do të jetë e pa kuptimtë që të trajtojmë të gjitha elementet e kokës pasi që ato do t’i sqarojmë së bashku me elementet tjera të cilat të cilat kanë pjesë si në kokë ashtu edhe në trup <body>. Një element i tillë përbërës, i…

Lexo më shumë

HTML5 Hap Pas Hapi: Fillimi i programimit

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi  Ju mund të e shfrytëzoni softuerin Notepad që gjendet në secilin version të Windows-it, por unë u sugjeroj të instaloni softuerin falas Notepad++ i cili jep pamje më të mirë të punës që do të bëjmë në vazhdim. Pra, nëse keni vendosur të provoni Notepad++, kaloni tek faqja e zhvilluesve të programit http://notepad-plus-plus.org/ dhe shkarkoni nga nyja “download”. Tani që po shkruaj këtë artikull është në dispozicioni versioni 6.3.3 i këtij softuer  e që mund të e shkarkoni këtu: http://notepad-plus-plus.org/download/v6.3.3.html. Pasi të keni instaluar softuerin gjeni në desktop ikonën për të hapur…

Lexo më shumë