Jezui: Mësuesi i Inspiruar (dosje)

Tradita islame tregon shumë tregime rreth Jezuit nga të cilat mund të nxjerrim mësime që mund t’i zbatojmë sot. Muslimanët dhe të krishterët gjithmonë kanë qenë të inspiruar dhe kanë mësuar mësime me vlerë nga mesazhi dhe mësimet e Jezuit. Pasi që Jezui është figurë e tillë ndikuese mes muslimanëve dhe të krishterëve, mesazhi i zij mund të jetë mjet shumë efektiv për miliona musliman dhe të krishterë në gjithë botën, për të ndërtuar ura mëshire, mirëkuptimi dhe të ndarjes së vlerave. Pra, le të shohim statutin e dyfishtë të…

Read More

Jezui, djali i Marisë: Njerëzit e Librit

Pas leximit dhe të kuptuarit se çka besojnë muslimanët rreth Jezuit, djalit të Marisë, ndoshta ka pyetje që vijnë në mendje, ose çështje që do sqarim. Ndoshta keni lexuar termin „Njerëzit e Librit” dhe nuk e keni pasur komplet të qartë se çka do të thotë kjo. Gjithashtu, duke studiuar literaturën në dispozicion rreth Jezuit mund të keni hasur emrin Isa dhe keni pyetur veten nëse Jezui dhe Isa janë personi i njëjtë. Nëse konsideroni të hetoni pakë më shumë ose ndoshta të lexoni Kur’anin, pikat në vijim do të…

Read More

Jezui, djali i Marisë: A vdiq Jezui me të vërtetë?

Ideja e vdekjes së Jezuit në kryq është qendrore në besimin e krishterë. Prezanton bindjen se Jezui vdiq për mëkatet e njerëzimit. Kryqëzimi i Jezuit është diktrinë jetësore në krishterim; megjithatë muslimanët mohojnë tërësisht këtë. Para se të përshkruajmë se çfarë besojnë muslimanët rreth kryqëzimit të Jezuit, do të ishte me dobi të kuptohej se çfarë reagimi kanë muslimanët rreth nocionit të “mëkatit origjinal”. Kur Adami dhe Eva hëngrën nga pema e ndaluar në parajsë, ata nuk u joshën nga një gjarpër. Ishte Djalli i cili i lajkatoi dhe mashtroi…

Read More

Jezui, djali i Marisë: Dishepujt

Kapitulli i pestë në Kur’an është i emëruar “El Maide” (Tryeza e mbushur me ushqim). Është një nga tre kapitujt e Kur’anit që merret posaçërisht me jetën e Jezuit dhe nënës së tij Marisë. Kapitujt tjerë janë, kapitulli i tretë “Ali Imran” (Familja e Imranit) dhe kapitulli i 19, “Merjem” (Maria). Muslimanët e duan Jezuin dhe nënën e tij, por nuk i adhurojnë ata. Kur’ani, të cilin muslimanët e besojnë si fjalë të drejtpërdrejtë të Zotit, i përmban me respekt të lartë Jezuin dhe nënën e tij Marinë, në të…

Read More

Jezui, djali i Marisë: Mesazhi i Jezuit

Ne tanimë vërtetuam se Jezui, i biri i Marisë, ose siç quhet nga muslimanët, Isa ibën Merjeme, realizoi mrekullinë e tij të parë derisa ishte në krahët e Marisë. Ai foli me lejen e Zotit dhe fjalët e tij të para ishin: “Unë jam rob i Zotit” [Kur’an 19:30]. Ai nuk tha “Unë jam Zot” as edhe “Unë jam i biri i Zotit”. Fjalët e tij të para vendosën themelet e mesazhit dhe misionit të tij: të i thërras njerëzit prapa, tek adhurimi i pastër i Një Zoti. Në kohën…

Read More

Jezui, djali i Marisë: Edhe muslimanët e duan Jezuin!

Të krishterët shpesh flasin mbi zhvillimin e marrëdhënieve mes Krishtin dhe pranimin e tij në jetët e tyre. Ata pohojnë se Jezusi është më shumë se njeri dhe se vdiq në kryq për të liruar njerëzimin nga mëkati origjinal. Të krishterët flasin mbi Jezusin me dashuri dhe respekt dhe është e dukshme se ai mban vend të posaçëm në jetët dhe zemrat e tyre. Por çka është me muslimanët, çka mendojnë ata mbi Jezusin dhe çfarë vendi zë  Jezu Krishti në Islam? Ndokush që nuk e njeh islamin mund të…

Read More