Etiketimet Postime të etiketuara me "Jusuf Zimeri"

Etiketim: Jusuf Zimeri

RECENSIM I LIBRIT “MARKENTINGU – qasje shkencore islame” nga...

Shkruan: Jusuf ZIMERI “Dijetari mes të pa diturve, është si i gjalli mes të vdekurve” Muhamedi a.s., kurse në një rast tjetër thoshte: “Lidhne diturinë,...

Demokrati i ri me ideologji të vjetër komuniste

Demokrati i ri me ideologji të vjetër komuniste (Reagim ndaj shkrimit me titull “Xhemijeti i RI” nga autor Blerim Latifi, mësimdhënës i filozofisë politike në...

Nëse ti jam unë!

  Autor: Jusuf Zimeri Teksti: Kësaj radhe do të parashtroj një pyetje sipas logjikës së torollakut kur për herë të parë kishte dalë para pasqyrës dhe i...

Libri që ia vlen të lexohet, ia vlen të blihet

Autor: MSc. Skender Mustafi "Libri që ia vlen të lexohet, ia vlen të blihet" - John Ruskin Libri "Fikhu Islam - Dispozita nga Namazi, Agjërimi, Zeqati...

Kontratat e pavlefshme të shitblerjes sipas jurisprudencës Islame

Autor: Jusuf ZIMERI Kontrata e shitblerjes varësisht nga plotësimi apo mosplotësimi i rukneve apo kushteve të kontratës sipas juristëve islam, ndahet në: 01, Kontratë e vlefshme....

Aspekti islam mbi sigurimin e borxhit në kontratën e shitblerjes me...

Autor: Jusuf ZIMERI Nisur nga fakti se me arritjen e çdo lloji të kontratës e edhe kontratës së shitblerjes, vetvetiu nënkuptohet se pasojnë edhe detyrime....

Shitblerja me këste nga aspekti shkencor Islam

Autor: Jusuf ZIMERI Kontrata e shitblerjes më këste është një ndër kontratat e shitblerjes thuajse më të përhapura në kohën bashkëkohore. Kjo vjen si rezultat...