HTML kodet e simboleve

Mështë janë të paraqitura html kodet përmes të cilëve mund të shkruhet simbole ose shkronja të caktuara. Ky është kompleti standard i ASCII simboleve,HTML emrav, ISO 10646, ISO 8879, ISO 8879 Alfabeti Latin Nr. 1. ASCII Html numri Html emri Dec Hex Simboli 32 20   33 21 ! ! 34 22 “ " " 35 23 # # 36 24 $ $ 37 25 % % 38 26 & & & 39 27 ‘ ' 40 28 ( ( 41 29 ) ) 42 2A * * 43 2B…

Read More