12 FTP programet më të mira falas

Mirëmbajtësve të faqeve dhe të tjerëve të cilëve u nevojitet transfer i skedave të ndryshme nga kompjuteri i tyre në server të faqes ose në një hapsirë falas u nevojitet një program kompjuterik i cili mundëson transferimin e skedave shpejt dhe thjeshtë. Këtu kemi paraqitur në listë programet më të mira të vlerësuara në internet të cilat mundësojnë kryerjen e këtij veprimi.

Read More

6 programe për të krijuar ueb faqen tuaj

Karakteristikat kryesore të krijimit të një faqeje interneti sado që të jetë e komplikuar janë 3: programimi i kodit të faqes, dizajnimi i faqes dhe ngarkimi i saj në rrjet. Me programim të faqes nënkuptohet krijimi i kodit të sajë i cili e bënë faqen funksionale, gjë që mund të realizohet përmes gjuhëve të ndryshme për programim dhe përmes mjeteve (programeve kompjuterike) të ndryshme. Dizajnimi përfshinë radhitjen e elementeve në një strukturë të pranueshme dhe atraktive për vizitorët. Kjo përfshinë kombinimin e pjesëve të faqes, fotove, ngjyrave dhe të gjitha…

Read More

Audio & Video programe

Programet e paraqitura në këtë faqe të emëruara si Audio & Video programe  janë programe të përzgjedhura të cilat duhet të ju ndihmojnë në përmirësimin e komunikimit të kompjuterit tuaj me programet si dhe programeve dhe kompjuterit me vetë juve. Tendenca është që të përmblidhen programet më efikase dhe më të vlerësuara në internet për këtë çështje.Gjithashtu programet janë së paku të testuara një herë në kompjuterin tim me qëllim të kontrollit të kualitetit dhe përshkrimit sa më të mirë të mundshëm të funksionit. Më gjithë këto fjalë, nuk mund…

Read More

Format Factory

Format Factory është program kompjuterik shumëfunksional për konvertimin dhe riparimin e video skedave. Konvertimet: ○ Të gjitha llojet e skedave konverton në MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF. ○ Të gjitha llojet e skedave konverton në MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV. ○ Të gjitha llojet e skedave konverton në JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA. ○ Djeg DVD video skedat dhe CD audio skedat. ○ Konverton skedat  MP4 të mbështetura nga iPod/iPhone/PSP/BlackBerry. ○ Mbështetë RMVB,Watermark, AV Mux. Karakteristikat: ○ mbështetë konvertimin e të gjitha llojeve të njohura të video skedave, audio skedave e foto formateve në lloje tjera skedash. ○ riparon audio dhe video…

Read More

Unlocker

Unlocker është program i vogël i cili ndihmon shkëputjen e programeve ose dokumenteve të ndryshme gjatë ç’instalimit ose grisjes. Pra kur dëshironi të grisni një dokument dhe dokumenti nuk griset atëherë aktivizoni Unlocker i cili shkëputë të gjitha lidhjet të cilat bllokojnë grisjen dhe pastaj mund të e grisni dokumentin pa asnjë problem. Karakteristikat ○ Trajtim i shpejtë ○ Ndalon proceset ○ Zbraz DLL-të ○ Gris index.dat ○ Gris, Riemëron, Zhvendos ○ Gris emrat e pa vlerë ○ Nuk i nevojitet ristartim kompjuterit ○ Ka GUI Info Emri:Unlocker Madhësia: 783KB…

Read More

UltraDefrag

UltraDefrag është program kompjuterik i cili ndihmon në ç’fragmentimin (defragmentimin) diskut të kompjuterit tuaj ose disqeve të jashtme të bashkangjitura përkohësisht. Gjithashtu mundëson radhitjen e skedave, përshtatjen e diskut tuaj. Ekzistojnë versione për Sisteme Operative 34 bit dhe 64 bit. Programi është me kod të hapur (open source) për programuesit e interesuar. Karakteristikat ○ Mundëson ç’fragmentimin e skedave të sistemit (regjistrat, skedat e faqeve etj.) ○ NTFS analiza ultra të shpejta ○ algoritëm të shpejtë ç’fragmentues ○ algoritën për përshtatje të volumit ○ i sigurtë, asnjëherë nuk mund të dëmtojë…

Read More