Marketing miksi në internet (virtual)

Autor: Skender Mustafi

Akoma ka diskutime rreth studiuesve të marketingut rreth asaj se si duhet shikuar marketingu modern, cilët elemente duhet vendosur në majë dhe cilat në fund të piramidës së marketingut. Nëse merrni dhe shoshitni publikime0t, në këtë lëmi, pas vitit 2010, mund të vëreni se vendimet janë të ndryshme dhe nuk ekziston pëlqim i studiuesve i cili favorizon një element dhe ngritë atë qartë mbi elementet tjera. Për të kuptuar, vlerësuar dhe ndarë  funksionet e marketingut, fillimisht duhet kuptuar, vlerësuar dhe ndarë marketingun. Duhet kuptuar marketingun tradicional dhe atë në internet. Duhet përcaktuar vlerat e tyre dhe rolet e tyre. Dhe duhet shtjelluar rolin e tyre në kompanitë e ndryshme, ose rolin e tyre në cilëndo kompani veç e veç. Read more about Marketing miksi në internet (virtual)