Bruto Prodhimi Vendor për banor i shteteve Ballkanike

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Grafik i “gjall” i mundësuar nga Banka Botërore (© 2016 The World Bank Group, All Rights Reserved.) Bruto Prodhimi Vendor për banor (valuta US$). Të dhënat e marra nga Banka Botërore

Lexo më shumë

Trimi refuzoi hyrjen në dhomë nga frika se po prishte gjithçka me trimërinë e tij

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi Duke parë thash-e-themet mbi ndryshimet administrative shtetërore të Maqedonisë kundrejt Kosovës, thash hajt dhe unë të them diç. Gjithandej i shoh njerëzit të acaruar ndaj Maqedonisë për hapin politiko-ekonomiko-social që ndërmori. Akuzimet vije të llojeve sasive dhe forcave të ndryshme që po të ishte nocioni Maqedoni ndonjë tortë, deri më tani do ta kishin ngrënë, madje edhe gishtat tanimë i kishin lëpirë. Akti i realizuar nga shteti i Maqedonisë nuk është gjë veç se një vendim i ndërmarrë bazuar në plane të realizuara paraprakisht. Ky akt në…

Lexo më shumë

Deklarata e Pavarësisë së Kosovës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Lexo më shumë

Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Lexo më shumë

Thënie mbi Kosovën

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Pavarësia është katarzë…; Gjërat nuk do të ndryshojnë brenda natës dhe ne nuk mund të harrojmë të kaluarën, por ndoshta do të ndjehem e sigurtë tani dhe ankthet e mia përfundimisht do të më largohen. (Antoneta Kastrati,  New York Times, 18, Shkurt, 2008, ref) Ndihmojeni vendin tonë, që po bën çdo gjë të e shpëtojë Kosovën nga këta që duan të na e rrëmbejnë. Nëse e harrojmë Kosovën, Kosova do të na harrojë ne. Kosova është Vendi jonë i Shenjtë, Jerusalemi jonë. (patriarku serb Irinej, 25 Janar 2010) Unë besoj se…

Lexo më shumë