Marketingu nga një Qasje Hyjnore

Autor: Mrs. Skender Mustafi Që nga studimet e para në vitin 2005, më sfiduesja deri më tani më është situata e përballjes mes ambientit islam në marketing ose ndoshta edhe duhet thënë marketingut në ambientin islam. Kjo përballje është sfida ime më e madhe në fushën e marketingut për shkak të shumë faktorëve e një ndër të cilët është edhe mungesa e studimeve serioze islame në këtë fushë. Tragjike është që dije profesionale në këtë fushë, përveç disa studimeve të pakta, mungon në gjithë botën islame. Marketingu, edhe pse një…

Read More

Çka mund të bësh brenda dhjet minutave?

I dërguari i All-llahut, paqja qoftë mbi të ka thënë: “Veprat më të dashura tek All-llahu janë ato të vazhdueshmet edhe pse janë pakë.” (Muslimi, 6464). Pasi vështrova gjendjen time dhe gjendjen e atyre që humbasin kohën, dëshirova që të inkurajoj shpirtrat tone t’i nënshtrohen dhe të adhurojnë All-llahun e Madhëruar duke kompletuar një listë me veprime të njohura me të cilat All-llahu i Madhëruar na ka nderuar ne dhe ka përgatitur shpërblim të madh për ata që i veprojnë këto vepra. Kjo listë është gjithashtu përkujtues për të shfrytëzuar…

Read More