Paint.NET: Ndryshimi i madhësisë së fotos

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Përgatiti: Skender Mustafi Me këtë mësim të parë po hapim serinë e mësimeve për të përdorur Paint.NET, program FALAS për përpunimin e fotove. Është mase e nevojshme që mësimet të jenë të përshtatshme për lexuesit kështu që përqendrimi do të jetë në përgjigjen e kërkesave të lexuesve si dhe shtjellimin e veprimeve dhe efekteve më të ndërlikuara.

Lexo më shumë