Implementimi i analizës SWOT për profilin personal të punës
SWOT Personal

Autor: Skender Mustafi  Të shkruarit e aplikacioneve për punë kërkojmë më shumë se përgatitjen e një -je dhe një . Para aplikimit ju duhet të njihni veten tuaj, aftësitë tuaja. Për më tepër ju duhet të njihni tregun e punës dhe kërkesat e këtij tregu. Në këtë mënyrë ju viheni […]

Si të përpiloj një CV?
CV

Autor: Skender Mustafi CV që rrjedh nga Curriculum Vitae është dokument i cili kërkohet nga ana e punëdhënësve gjatë kohës së aplikimit për punë. Ky dokument në vete përmban rrjedhën e disa veprimeve tuaja në disa aspekte si edukimi, përvoja në punë, përvoja në praktika të ndryshme, kurse të ndryshme, […]

Si të sillem gjatë një interviste për punë?
Intervistë

Pas përpilimit të CV-së në mënyrë të duhur dhe pas së shkruarit të letrës e cila me të vërtetë flet për motivimin tuaj atëherë ju personalisht e keni radhën. Dallimi i asaj që ju tanimë e keni paraqitur në letër dhe takimit tuaj personal është se dokumentet e dërguar tregojnë […]

Switch to our mobile site