HTML5 Hap Pas Hapi: Nyjezimi

Autor: Skender Mustafi Një nga karakteristikat bazë që e bën që HTML të dallojë nga gjuhët tjera të programimit të ueb aplikacioneve është nyjëzimi (në anglisht linking ose nyje që në anglisht është link). HTML ofron mundësinë që elemente të ndryshme të mund të nyjëzohen në mënyrë që lundrimi nëpër faqe të bëhet sa më i përshtatshëm dhe atraktiv. Nyjat në të gjitha faqet në përgjithësi i gjeni me ngjyra të ndryshme varësisht nga gjendja e tyre. Nyjat mund të jenë: Të pa vizituara Është një rregull e pa shkruar sa i përket…

Read More

HTML5 Hap Pas Hapi: Rregullimi i kokës

Autor: Skender Mustafi  Tanimë i bëmë hapat e parë në programimin e një faqeje dhe i programuam pjesët bazë. Më tej në këtë artikull do të përqendrohemi të përmbledhim sa më shumë elemente bazë për të sqaruar rolin e kokës së faqes, pra pjesën <head> … </head>.Do të jetë e pa kuptimtë që të trajtojmë të gjitha elementet e kokës pasi që ato do t’i sqarojmë së bashku me elementet tjera të cilat të cilat kanë pjesë si në kokë ashtu edhe në trup <body>. Një element i tillë përbërës, i…

Read More