Posta e re elektronike nga Yahoo!

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Yahoo! ka ndryshuar platformën për postën elektronike duke dhënë pamje më atraktive, më të përshtatshme për punë dhe më të mbrojtur nga postat e pa dëshiruara. Një nga karakteristikat e platformës së re është mundësia e ndërlidhjes me listën e kontakteve në Facebook dhe me freskimet e shkrimeve në Facebook. Njëkohësisht tek Yahoo! paraqiten edhe kontaktet që janë online në Facebook. Veprimi i Yahoo! komunikuesit është lehtësuar duke u bërë lehtë i përdorshëm përmes ueb platformës. Edhe më atraktive e bënë ndërveprimi me listën e kontakteve të Facebook të cilën…

Lexo më shumë