Pse tani më shumë se kurrë duhet investuar në marketingun në Internet?
Marketingu ne Internet

Shpesh herë në ditët e sotme, profesionistët apo ndërmarrjet e vogla nuk bëjnë publicitet në web nga frika e një kostoje të lartë. Për këtë frikë jo të motivueshme shumë prej tyre heqin dorë nga një faqe webi shumë efikase dhe si rrjedhim privohen nga instrumente merketingu shumë të rëndësishme […]

11 Funksionet e marketingut (figurë)
11 pi të marketingut
Menaxhimi i strategjive të marketingut
strategjia e marketingut

Pjesë nga vepra e shkruar nga Prof. Dr. Nail Reshidi, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Materiali është paraqitur për studentë në vitin 2012. Libri referohet tek autorët: Philip Kotler and Kevin keller : Marketing Managment , 20122. J. Paul Peter, James H. Donnelly. Jr – Marketing Management, 20093. Sammuel C. Certo […]

Marketing miksi në internet (virtual)
online marketing mix

Autor: Skender Mustafi Akoma ka diskutime rreth studiuesve të marketingut rreth asaj se si duhet shikuar marketingu modern, cilët elemente duhet vendosur në majë dhe cilat në fund të piramidës së marketingut. Nëse merrni dhe shoshitni publikime0t, në këtë lëmi, pas vitit 2010, mund të vëreni se vendimet janë të […]

The Relationship between Online and Offline Marketing – Skender Mustafi & All
The-Relationship-between-Online-and-Offline-Marketing

(Artikulli është lexuar 1198 herë…)

The Relationship between Online and Offline Marketing
Kotleronline

Authors: Skender Mustafi Lionel Jost Tuan Nguyen Abstract The aim of this paper is to elaborate the relationship between online and offline marketing. As fundamental research problem has been taken the spread opinion that online marketing is only providing additional instruments to the traditional framework. Therefore the marketing framework itself has been […]

Kthimi drejt marketingut direkt – reklamë HD LIVE nga TNT (video)
Marketing në celularë

Marketingu direkt është nga format e para të marketingut të shfrytëzuara në mënyrë profesionale dhe jo profesionale për të reklamuar produktet, shërbimet dhe emrin e tyre kompanitë e ndryshme. Në këtë rast kompania belgjinale për sinjal televiziv TNT paraqet një reklam HD LIVE. (Artikulli është lexuar 1321 herë…)

Strategjia promocionale tek: Altria Groups Inc. & “Marlboro”
Marlboro 1976

Qëllimi Çdo dit shohim në media elektronike e të shkruara publicitete të ndryshme, dëgjojmë fjalë të shumta për shumë produkte, përballemi me përshtypje të ndryshme për produkte të ndryshme, ndeshemi dhe me grupe të organizuara e të pa organizuara të shitjeve personale por asnjëherë në të vërtetë nuk ju thellohemi […]

35 makreting sloganet e të gjitha kohrave
I love New York

Sloganet janë nga elementet kryesore të reklamimit. Ato, nëse janë të formuluara mirë, janë ambasador i produktit ose kompanisë në gjithë botën. Ditëve të sodit slogane nga më të ndryshmet ndeshim kahmos, si në rrugë në stenda afishimi, ashtu edhe nëpër gazeta, televizion, radio e internet. Thjeshtë, secila kompani, madje […]

Sulm i drejtpërdrejt mes konkurrentëve
marketing

Shkroi: Skender Mustafi Kohëve të fundit sulmi i konkurrentëve në kampanjat e reklamimit është bërë i drejtpërdrejtë. Më poshtë mund të shihni se si Samsung sulmon Apple dhe Caclecom sulmon Swisscom. Video e parë është në anglisht dhe e dyta në gjermanisht (përkthimi nën video). Samsung vs. Apple   Cablecom […]

Një aplikacion për celularë: falas apo me pagesë qoftë edhe 1€?
marketing në celular

Autor: Skender Mustafi Programimi i aplikacioneve nuk është punë e cila bëhet nga të gjithë. Madje nuk është punë e cila bëhet nga shumica. Madje nuk është punë e cila bëhet nga shumica e programuesve. Një numër i vogël i njerëzve programojnë programe për celularë edhe atë për një lloj […]

Thënie nga Filip Kotler
kotler

Përgatiti: Skender Mustafi Philip Kotler është eksperti më i njohur në marketingun strategjik në gjithë botën. Është emëruar si pionier i mendimeve të marketingut nga  Shoqata Amerikane e Marketingut (origjinal: American Marketing Association). Është profesor i Marketingut Ndërkombëtarë në  Kellogg School of Management of Northwestern University dhe autorë i shumë […]

Marketing analizë dhe praktikë
marketing analizë dhe praktikë

Autor: Skender Mustafi Ndonëse punimi është realizuar në vitin 2005 dhe shumë gjëra mund të ishin trajtuar ndryshe nga ajo që u trajtuan në atë kohë, mendoj se ky punim mund të ndihmoj nevojat e ndonjërit nga ju. Fjala është për një analizë të shkurtër të një kompanie me të dhëna burimore […]

Përcjellja e suksesit të marketingut përmes Twitter
twitreach

Autor: Skender Mustafi Qëllimi i realizimit të marketingut në Internet, që është i bazuar thuajse tërësisht në pjesën e reklamës, është që të arrihen sa më shumë vizita në faqen e caktuar, qoftë ajo një faqe private e një kompanie apo e një produkti ose shërbimi të caktuar. Më tej, vetëm analizat […]

Vendi si funksion i marketingut në internet
Figura 1: Ndërlidhja mes konsumatorit dhe furnizuesve (pikat e kaltëra) (Mustafi et al., 2011) përmes rrjetit të internetit (rrjeti i dizajnuar nga  Burch & Cheswick, 2004)

Autor: Skender Mustafi Vendi, në marketing, zakonisht definohet si lokacioni ku produkti mund të blihet. Shpesh referohet edhe si kanal i distribucionit. Vendi në marketingun tradicional përfshinë shitoren fizike, kurse në marketingun në internet përfshin çfarëdo shitore virtuale. Është raporti informacion-rrjet-elektronikë që ka ndikim të drejtpërdrejtë në diferencimin vendin tradicional […]

Çmimi si funksion i marketingut në internet
4P

Autor: Skender Mustafi Në përcaktimin e çmimit, tradicionalisht, kompania duhet të pasojë procedurën gjashtë hapëshe: (1) selektimi i objektivave të çmimit; (2) përcaktimi i kërkesave; (3) vlerësimi i shpenzimeve; (4)  analiza e ofertave dhe kostove të konkurrentëve; (5) përzgjedhja e metodës së përcaktimit të çmimit; dhe (6) përzgjedhja e çmimit […]

Switch to our mobile site