Pse tani më shumë se kurrë duhet investuar në marketingun në Internet?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Shpesh herë në ditët e sotme, profesionistët apo ndërmarrjet e vogla nuk bëjnë publicitet në ueb nga frika e një kostoje të lartë. Për këtë frikë jo të motivueshme shumë prej tyre heqin dorë nga një ueb faqe shumë efikase dhe si rrjedhim privohen nga instrumente marketingu shumë të rëndësishme të cilat në kohët e sotme mund të cilësohen si jetësore. Në një shoqëri gjithnjë e më shumë teknologjike e të lidhur ngushtë me internetin është e pajustifikueshme mungesa e një prezence online, në telefona, në rrjete sociale e në…

Lexo më shumë

11 Funksionet e marketingut (figurë)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Lexo më shumë

Menaxhimi i strategjive të marketingut

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Pjesë nga vepra e shkruar nga Prof. Dr. Nail Reshidi, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Materiali është paraqitur për studentë në vitin 2012. Libri referohet tek autorët: Philip Kotler and Kevin keller : Marketing Managment , 20122. J. Paul Peter, James H. Donnelly. Jr – Marketing Management, 20093. Sammuel C. Certo – Modern Management, 20084. Nail Reshidi – Bardhyl Ceku : Marketingu, 2006

Lexo më shumë

Marketing miksi në internet (virtual)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 9 minuta Autor: Skender Mustafi Akoma ka diskutime rreth studiuesve të marketingut rreth asaj se si duhet shikuar marketingu modern, cilët elemente duhet vendosur në majë dhe cilat në fund të piramidës së marketingut. Nëse merrni dhe shoshitni publikime0t, në këtë lëmi, pas vitit 2010, mund të vëreni se vendimet janë të ndryshme dhe nuk ekziston pëlqim i studiuesve i cili favorizon një element dhe ngritë atë qartë mbi elementet tjera. Për të kuptuar, vlerësuar dhe ndarë  funksionet e marketingut, fillimisht duhet kuptuar, vlerësuar dhe ndarë marketingun. Duhet kuptuar marketingun tradicional dhe…

Lexo më shumë

The Relationship between Online and Offline Marketing – Skender Mustafi & All

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë [embed width=”770″ height=”990″]http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/The-Relationship-between-Online-and-Offline-Marketing.pdf[/embed]

Lexo më shumë

The Relationship between Online and Offline Marketing

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Authors: Skender Mustafi Lionel Jost Tuan Nguyen Abstract The aim of this paper is to elaborate the relationship between online and offline marketing. As fundamental research problem has been taken the spread opinion that online marketing is only providing additional instruments to the traditional framework. Therefore the marketing framework itself has been analysed and connected with popular views on different online marketing aspects. Through careful studying of marketing strategies, goals and the marketing mix the question arises, whether the online marketing framework follows the same basic mechanics as the traditional framework, which would…

Lexo më shumë