Etiketimet Postime të etiketuara me "marketingu në internet"

Etiketim: marketingu në internet

Vendi si funksion i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Vendi, në marketing, zakonisht definohet si lokacioni ku produkti mund të blihet. Shpesh referohet edhe si kanal i distribucionit. Vendi në marketingun...

Çmimi si funksion i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Në përcaktimin e çmimit, tradicionalisht, kompania duhet të pasojë procedurën gjashtë hapëshe: (1) selektimi i objektivave të çmimit; (2) përcaktimi i kërkesave;...

Përfitimet e konsumatorëve nga tregtimi shoqëror

Autor: Skender Mustafi Në ditët e sodit tregtimi shoqërorë është mënyrë e re e bashkëveprimit të suksesshëm të biznesit jo vetëm për furnizuesit ose për...

Përfitimet e furnizuesve nga tregtimi shoqëror

Autor: Skender Mustafi Kompanitë kanë nevojë të integrojnë dy aspekte të rëndësishme të sistemeve të medieve shoqërore në mënyrë që të gjenerojnë përfitime nga tregtimi...

Dallimi mes produktit si funksi i marketingut në internet dhe atij...

Autor: Skender Mustafi Produkti tradicional është definuar si gjithçka që mund të ofrohet për vëmendje, blerje, përdorim, ose konsumim që mund të plotësojë dëshirat ose...

Promocioni si funksion i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Shumë autorë konsiderojnë se marketingu në internet është forma që është në rritje më të shpejtë e marketingut direkt (Kotler & Armstrong,...

Të kuptuarit e marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Marketingu në internet, ndryshe i njohur si marketingu online,  është akoma në zhvillim e sipër pasi që ambienti në internet është vazhdimisht...

Raporti mes marketingut në internet dhe marketingut tradicional

Autor: Skender Mustafi “Pyetja kyçe nuk është të aplikojmë teknologjitë e Internetit - kompanitë nuk kanë zgjidhje tjetër nëse dëshirojnë të qërojnë konkurrent - por...

Çka janë instrumentet e marketingut?

Autor: Skender Mustafi Instrumentet e marketingut si tek marketingu tradicional ashtu edhe tek marketingu në internet njihen si elemente të funksioneve të marketingut, shpesh të...

Individualizimi si instrument i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Individualizmi është instrument shumë i njohur i produktit i cili përfshin përshtatjen masive dhe personalizimin. Individualizimi, në të vërtetë, ka të bëjë...

Raporti mes marketingut të Mediave Shoqërore dhe marketingut të Fjalës së...

Autor: Skender Mustafi Si marketingu i fjalës së gojës, si instrument promocional i marketingut tradicional, ashtu edhe marketingu i mediave shoqërore, si instrument promocional i...

Raporti mes marketingut në internet dhe marketingut direkt

Autor: Skender Mustafi Marketingu në internet nuk paraqet vetëm treg të ri, por gjithashtu zgjeron edhe funksionet tjera të marketingut. Në literaturë shihet se nuk...

Raporti mes instrumenteve të marketingut në internet dhe instrumenteve të marketingut...

Autor: Skender Mustafi Të gjithë studiuesit e marketingut pajtohen se marketingu në internet (online) ofron instrumente shtesë të marketingut. Karakteristikë e instrumenteve të marketingut në...

Raporti mes funksioneve të marketingut në internet dhe funksioneve të marketingut...

Autor: Skender Mustafi Funksionet e marketingut të njohura si 4P, 7P ose edhe disa autorë identifikojnë 11P (Simistir, 2009). janë elementet bazë si në marketingun...