Një aplikacion për celularë: falas apo me pagesë qoftë edhe 1€?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Autor: Skender Mustafi Programimi i aplikacioneve nuk është punë e cila bëhet nga të gjithë. Madje nuk është punë e cila bëhet nga shumica. Madje nuk është punë e cila bëhet nga shumica e programuesve. Një numër i vogël i njerëzve programojnë programe për celularë edhe atë për një lloj gjuhe programuese. Të pakët janë ata të cilët janë profesionistë për më shumë se një gjuhë programuese dhe realizojnë projektet në kohë dhe me sukses.

Lexo më shumë

11 fakte që duhet ditur para se të instaloni program me kod të hapur

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Arsyeja për përpilimin e këtij artikulli vije nga fakti se përdoruesit e internetit zakonisht “gjuajnë gjithçka” që është falas në internet. Gjithashtu janë përhapur bindje të ndryshme, shpesh edhe të pa bazuar në fakte, mbi programe dhe materiale të ndryshme që mund të gjenden. Më poshtë do t’i paraqesin vetëm dhjetë fakte të cilat duhet ditur para se të instalohet një program me kod të hapur.

Lexo më shumë

30+ softuerë për përpunimin e video materialeve

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Autor: Skender Mustafi Nga karakteristikat të cilat më së shumti kërkohen që t’i posedojë një program kompjuterik për përpunimin e video skedave janë : ndarja e video skedave në pjesë, shkëputja e pjesëve të caktuara, ndryshimi/shtimi i efekteve, ndryshimi i zërit, vendosja e nëntitujve etj. Për këtë qëllim, më poshtë janë paraqitur 18 programe kompjuterike të cilat veprojnë në sistemin operativ Windows dhe Mac dhe mjete të cilat mund të shfrytëzohen drejtpërdrejtë në internet.

Lexo më shumë