Përfitimet e konsumatorëve nga tregtimi shoqëror

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Në ditët e sodit tregtimi shoqërorë është mënyrë e re e bashkëveprimit të suksesshëm të biznesit jo vetëm për furnizuesit ose për konsumatorët si individ, por gjithashtu edhe për grupe furnizuesish dhe konsumatorësh në gjithë botën. Nga ky lloj i bashkëveprimit në biznes, konsumatorët arrijnë disa përfitime. Disa nga këto përfitime janë: Informacione falas Shumica e konsumatorëve kërkojnë informacione në internet para se të blejnë në shitore (Consumer Electronics Association 2006). Vetëm në vitin 2008, rreth 83 milion përdorues interneti kanë shkruar vlerësime për produkte/shërbime (Good 2010).…

Lexo më shumë