Marketingu dhe menaxhimi i marketingut

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë D- R BOSHKO JAKOVSKI D-R ALEKSA STAMENKOVSKI MARKETINGU DHE MENAXHIMI I MARKETINGUT Libër për vitin II-të PËR DREJTIMIN EKONOMIK – JURIDIK DHE TË TREGTISË teknik për tregti dhe marketing Shkup, 2011

Lexo më shumë

Menaxhimi i strategjive të marketingut

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Pjesë nga vepra e shkruar nga Prof. Dr. Nail Reshidi, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Materiali është paraqitur për studentë në vitin 2012. Libri referohet tek autorët: Philip Kotler and Kevin keller : Marketing Managment , 20122. J. Paul Peter, James H. Donnelly. Jr – Marketing Management, 20093. Sammuel C. Certo – Modern Management, 20084. Nail Reshidi – Bardhyl Ceku : Marketingu, 2006

Lexo më shumë

Koment ndaj shkrimit “Si e pengojnë menaxherët ecjen përpara?”

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Shkroi: Skender Mustafi Vini re: Frazat me shkronja të trasha janë marrë nga artikulli origjinal. Artikullin e plotë mund të e lexoni tek faqja Menaxhim.com: http://menaxhim.com/2012/11/26/si-e-pengojne-menaxheret-ecjen-perpara/ Fillimisht më duhet të mos pajtohem me mënyrën e qasjes ndaj temës, pra me titullimin e saj. Kjo që trajtoni mund të merret si një trajtim privat në tendencë me këndvështrim neutral, por jo një analizë e faktorëve të veprimeve dhe strukturave menaxherie që shpien drejt ngecjes së efektivitetit në prodhim. Në vazhdim më duhet të mos pajtohem dhe me referencën ose mbështetjen e bërë…

Lexo më shumë

Çka është CRM?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi CRM është shkurtesë për fjalët në anglisht Customer Relationship Management që në shqip ka kuptimin Menaxhimi i Marrëdhënieve me Konsumatorët. CRM është një term që i përket teknologjive informative të biznesit e që në të vërtetë nënkupton një metodologji, softuer, ose edhe mundësitë e Internetit të cilat ndihmojnë kompaninë të menaxhojë marrëdhëniet me konsumatorët në një formë mirë të organizuar.

Lexo më shumë