Çfarë nënkupton Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimit?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 6 minuta Autor: Skender Mustafi Menaxhimi i zinxhirit të Furnizimit shpesh, shkurt, i thirrur edhe në shqip si SCM (akronim nga anglishtja: supply chain management – SCM) nënkupton kontrollimin e zinxhirit të furnizimit si proces biznesi që nga furnizuesit, përmes kompanisë e deri tek konsumatori. Në këtë pikëpamje, duhet theksuar që zinxhiri i furnizimit nuk përfshinë vetëm produktin fizik dhe aktivitetet e tij, por gjithashtu edhe informacionet të cilat kanë të bëjnë me produktin si dhe përbërësit tjerë të cilët trajtojnë produktin nga faza në fazë, ose hap pas hapi. Definimi Në literaturë mund të…

Lexo më shumë

Zhvillimi i Aftësive të OJF-ve – Menaxhimi i projektit nga Ermira Lubani

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Lexo më shumë