Fjalët kyçe (keywords): funksioni dhe rëndësia

Autor: Skender MustafiMSc. BISBSc. BA: Mar & Men Keywords, që në shqip në përkthim të drejtpërdrejtë njihen si ‘fjalët kyçe’ janë pjesa më e rëndësishme e ueb faqes suaj. Drejtpërdrejtë, nuk kanë të bëjnë asgjë me ueb faqen. Me rritjen e numrit të ueb faqeve në internet rritet dhe rëndësia e fjalëve kyçe. Ju mund të ndërtoni një faqe profesionale, shumë të bukur dhe pa asnjë gabim në kodim, por ajo do të mbetet e mangët përballë faqeve të konkurrentëve. Paraqitja e një faqeje të tillë do të jetë e…

Read More

“Google search” më shumë se një motor kërkimi

Guglimi nuk është term i përhapur në gjuhën shqipe, por tanimë gjendet në fjalorin gjuhësor anglez. Ne të gjithë kërkojmë në Google.com, guglojmë. Kërkojmë atë që dëshirojmë të e gjejmë, të gjejmë kuptim për atë që nuk e dimë, të shohim ndonjë dokument etj. Në të shumtën e rasteve veprimet tona janë të thjeshta. Hymë në faqen e google-s dhe e vendosim fjalën ose fjalinë kërkuese dhe gjenerojmë rezultatet që më pas të i shfletojmë ato dhe të shohim nëse kemi gjetur atë që kërkonim. Google ofron më shumëse kaq,…

Read More