Shkenca Islame: Ndikimi në shkencën evropiane

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Kontribut drejt rritjes së shkencës evropiane ishte kërkimi i skolastikëve evropianë për dituri të reja, të cilat mund të gjendeshin vetëm në mesin e myslimanëve posaçërisht në Spanjën Islae dhe në Sicili. Këta skolastikë përkthyen tekstet e reja shkencore dhe filozofike nga gjuha arabe në gjuhën latine. Njëri nga përkthyesit më produktiv në Spanjë ishte Zherardi nga Kremona i cili përktheu 87 libra nga arabishtja në latinisht, duke përfshirë: nga Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi librin Algjebra dhe Almukabala, nga Jabir ibn Aflah librin Elementa astronomica,[41] nga al-Kindi librin Në Optikë,…

Lexo më shumë

Shkenca Islame: Institutet Shkencore

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Një numër i madh i instituteve të pa njohura në botën antike, njihen nga bota mesjetare islame. Si shembuj më të mirë janë: spitalet publike (që i zëvendësuan tempujt shërues dhe tempujt për fjetje)[25] dhe spitalet psikiatrike,[26] bibliotekat publike dhe bibliotekat e huazimit, diplomat akademike, observuesi astronomik si instiut hulumtues[25] (si kundërshtim ndaj vrojtimit privat që ishte rast në antikë),[27] dhe ligji i besimit (Waqf).[28][29] Universitetet e para që nxjerrin në qarkullim diploma ishin: universiteti mjekësorë – spitalorë i mesjetës islame në Bimaristan ku diplomat mjekësore që nga shekulli XIX…

Lexo më shumë

Shkenca Islame: Metoda shkencore

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Shkencëtarët myslimanë i vunë theks më të madh eksperimentimit se sa popujt e civilizimeve më të hershme, (shembull filozofët grek më shumë i vunë theks racionalitetit se sa eksperimentimit), kjo ishte për shkak të përqendrimit të madh në vrojtimin empirik të gjetur në Kur’an dhe sunnet,[14][15] [16][17] dhe për shkak të themelimit rigoroz të metodave historike në shkenën e hadithit.[14] Ata paraqitën për herë të parë kuantifikimin, vrojtimin preciz, eksperimentin e kontrolluar dhe përshkrimin e kujdesshëm. Qasja e tyre e re ndaj hetimit shkencorë çoi drejt zhvillimit të metodës shkencore…

Lexo më shumë

Muslimani ideal dhe komuniteti i tij

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Shkroi: Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi Marrë nga: Islaam.com Përkthyer nga: Skender Mustafi Muslimani: 1. Është i besueshëm; 2. Nuk mashtron as nuk godet pas shpine ; 3. Nuk është ziliqarë ; 4. Është i sinqertë ; 5. Mban premtimet ; 6. Ka sjellje të mirë ndaj të tjerëve dhe i trajton mirë; 7. Karakterizohet me druajtje ; 8. Është i butë ndaj njerëzve të tjerë; 9. Është i dhembshëm dhe i mëshirshëm ; 10. Është tolerant dhe falës; 11. Merret vesh lehtë në marrëdhëniet e tij të biznesit ; 12.…

Lexo më shumë

Shkenca Islame: Lindja e shkencës Islame

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Shkenca Islame[1] është shkenca e cila buron nga Kur’ani dhe është e bazuar në doktrinën e Njëjësisë (Teuhidit – Besimit në një Zot të vetëm) e cila e përbën qendrën e Shpalljes Kur’anore. Ajo është zhvilluar brenda kornizës së të kuptuarit islam mbi universin nga njëra anë dhe të shkencës nga ana tjetër. Ekziston një trup i një diturie të organizuar, e cila mund të quhet shkencë islame dhe e cila është islame, jo pse është kultivuar nga ana e myslimanëve, por për më tepër, sepse ajo përputhet me parimet,…

Lexo më shumë