Etiketimet Postime të etiketuara me "musliman"

Etiketim: musliman

Dështimi në planifikim

Autor: Skender Mustafi Element bazë që ka bërë që shkenca të zhvillohet me një hapërim kaq të shpejtë, e që ishte prezent në traditën e...

Evropa ka mbi 144 milion muslimanë

Përgatiti: Skender Mustafi Paraqitja e parë e  analizës: Shtator 2011 Titulli: Evropa ka mbi 137 milion muslimanë Përqindja në gjithë Evropën: 6% Për të realizuar një version të dytë...

Të ushqyerit me hallall

Autor: Skender Mustafi “… Ai do t'i ndëshkojë ata për shpifjet e tyre.” (Kur’an: 6:138), ky është përfundimi i gjykimit të Allahut ndaj atyre të...

Shkenca Islame: Historiografia

Historia e shkencës në botën Islame, si e gjithë historia, është e mbushur me pyetje për interpretim. Historianët e shkencës në përgjithësi konsiderojnë se...

Shkenca Islame: Zoologjia

Në fushën e zoologjisë biologët myslimanë zhvilluan mbi evolucionin dhe selektimit natyrorë të cilat u mësuan gjerësish në shkollat mesjetare Islame. John William Draper,...

Shkenca Islame: Shkencat shoqërore

Gjatë civilizimit Islam u bënë kontribute të dukshme në shkencat shoqërore. Abu al-Rayhan al-Biruni (973-1048) u përshkrua si "antropologu i parë". Ai shkroi studime të...

Shkenca Islame: Mjekësia dhe Shkencat neurologjike

Përktheu dhe përshtati Skender Mustafi për projektin Wikipedia në gjuhën shqipe Mjekët myslimanë arritën përparime dhe kontribute të rëndësishme, të cilat ndikuan në zhvillimin e mjekësisë...

Shkenca Islame: Mekanika

Në fushën mekanike të fizikës, Ja'far Muhammad ibn Musa ibn Shakir (800-873) nga Banu Musa ishte pionier i astrofizikës dhe mekanikës qiellore si dhe...

Shkenca Islame: Fushat e studimit

Në Mesjetë, posaçërisht në Vitet e Arta Islame skolastikët myslimanë bënë arritje të dukshme në shkencë, matematikë, mjekësi, astronomi, inxhinieri dhe në shumë fusha...

Shkenca Islame: Ndikimi në shkencën evropiane

Kontribut drejt rritjes së shkencës evropiane ishte kërkimi i skolastikëve evropianë për dituri të reja, të cilat mund të gjendeshin vetëm në mesin e...

Shkenca Islame: Institutet Shkencore

Një numër i madh i instituteve të pa njohura në botën antike, njihen nga bota mesjetare islame. Si shembuj më të mirë janë: spitalet...

Shkenca Islame: Metoda shkencore

Shkencëtarët myslimanë i vunë theks më të madh eksperimentimit se sa popujt e civilizimeve më të hershme, (shembull filozofët grek më shumë i vunë...

Elementet e përbashkëta të ligjit islam dhe atij ndërkombëtarë

Organizata ndërkombëtare e kryqit të kuq shpërndau një broshurë botuar në pesë gjuhë të cilat janë zyrtare në OKB. Broshura u shtyp në formë...

Shkenca Islame: Lindja e shkencës Islame

Shkenca Islame është shkenca e cila buron nga Kur’ani dhe është e bazuar në doktrinën e Njëjësisë (Teuhidit – Besimit në një Zot të...