Çmimet e naftës 1861 – 2009

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Përgatiti: Skender Mustafi Qëllimi i këtij shkrimi nuk është që të bëhet një analizë e detajuar rreth ndryshimit të çmimit të naftës së pa përpunuar gjatë historisë, por vetëm të jepet një paraqitje vizuale rreth “krizës” ekonomike-financiare të vitit 2008 në një kohë kur shumë sfera të ekonomisë ndërkombëtare negativisht u ndikuan (për më shumë detaje në këtë temë mund të shihni artikullin në anglisht “Oil price History and Analysis”[1]). Ndër të tjerat një ndikim të madh kjo krizë imagjinare kishte edhe tek prodhuesit e automobilave ku paraqiteshin shifra të rënies së…

Lexo më shumë