E ardhmja e biznesit nën ndikim të internetit

Autor: Skender Mustafi

Shumë faktorë si ata teknologjik, politik, zhvillimi i biznesit e të tjerë, ndikojnë mbi suksesin dhe zhvillimin e biznesit, por në këtë artikull do të përqendrohem vetëm mbi interntetin dhe ndikimin e tij mbi zhvillimin e biznesit në të ardhmen.

Në të ardhmen, në trilogjinë e zhvillimit të biznesit dhe internetit, secili element do të ndikojë mbi njëri tjetrin, sikur që zhvillimet e suksesshme të biznesit do të ndikojnë mbi zhvillimet teknologjike me investime të larta në to, gjithashtu edhe inovacionet teknologjike do të ndikojnë mbi zhvillimin e biznesit duke mundësuar përcaktimin dhe arritjen e synimeve të reja. Për më tepër, zhvillimet teknologjike me rendiment të lartë dhe mundësi të reja, do të nxisin edhe më tepër përmirësimin e shërbimeve në internet si dhe do të ndikojnë mbi rritjen e përmbajtjes së tij. Në këtë mënyrë, efekti i investimeve në teknologjinë informative do të ndikojë mbi suksesin e përgjithshëm të kompanive. Për më shumë, më tej do të shqyrtoj dy karakteristika të rëndësishme nga pikëpamja e zhvillimit të internetit dhe biznesit: së pari parashikimi i përmirësimit të internetit në të ardhmen dhe së dyti e ardhmja e zhvillimit të biznesit ndikuar nga përmirësimet e internetit. Read more about E ardhmja e biznesit nën ndikim të internetit