Me gra unë çdo ditë rrihem

Dhëndëri i vështirë, “burrë”, i fortë, i njohur në gjithë rrethin. E nusja e dobët, e nuse de. Nusja e re, në shtëpi të re, është larguar nga shtëpia e babait ku ka lënë shtatë vëllezër pas. Dëgjon familja se dhëndëri i vështirë po e rrahka nusen edhe atë shpesh herë. Një ditë mikut të shtatë, Tefikut,  i mbushet kupa dhe i thotë dhëndrit: – “Unë me gra çdo dit rrihem, por me burra nuk guxoj, se.” Tregoi: Sharifudin Hirda Përshtatur nga gjuha popullore.

Read More