10 softuerë falas si zëvendësim për Microsoft Office

Përgatiti: Skender Mustafi Siç e dimë paketa e softuerëve për zyra ofruar nga Microsoft që njihet si Microsoft Office është paketë me pagesë. Një paketë e tillë, në internet nuk mund të gjendet e njëjtë, por softuerët bazë dhe më të rëndësishëm për veprimtarinë e përditshme siç janë Word, PowerPoint, Excel, janë të programuara nga kompani e grupe të ndryshme programuesish dhe ofrohen falas qoftë si aplikacione të cilat mund të instalohen në kompjuter, gjithashtu edhe si aplikacione të cilat mund të i shfrytëzoni në “Re” (Cloud Computin).  Lista e radhitur…

Read More

Top 30 Microsoft softuerë falas

Përgatiti: Skender Mustafi Microsoft gjithnjë e më tepër është duke i ikur traditës së vetë duke iu bashkëngjitur konkurrencës me oferta interesante për përdoruesit. Për ne në këtë pikëpamje është me rëndësi që kjo kompani, sistemin operativ të së cilës shfrytëzojmë (Windows) është fuke ofruar gjithnjë e më shumë softuerë falas për përdorim. Në gamën e softuerëve të ofruar falas bëjnë pjesë softuerë të të gjitha kategorive që nga softuerët për zyrë e deri tek mbrojtësit e kompjuterit. Më poshtë kam përpiluar një listë të 30 softuerëve dhe mjeteve më të kërkuar nga…

Read More

6 programe falas që ua bëjnë Windows-in dhe Office-in më praktik

Me gjithë funksionet që ofron Windows dhe Microsoft Office ekzistojnë mundësi për përmirësim dhe ide për t’i shtuar që kjo paketë të bëhet edhe më praktike. Ndodhë që shtesat të cilat mund të gjenden në internet shpesh kryejnë funksion të njëjtë ose të ngjashëm që ofrohet nga vetë Windows-i ose Office-i, megjithatë disa nga funksionet e kryejnë punën më mirë se ajo që Microsoft ofron. Për këtë shkak në këtë listë mund të gjeni shtesa të cilat vërtetë ua lehtësojnë punën.

Read More