Apple përgatit ueb-radion e saj të parë, kurse “Appandora” nuk do të jetë tek Android-ët

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Së shpejti një shërbim muzikor përmes interneti. Një modeli të leverdishëm projektuar për Mac, Windows dhe platformat iOS, duke përjashtuar përdoruesit e Google-s.

Lexo më shumë