Demokracia

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Poezi nga Pano Taçi Reciton Mirush Kabashi

Lexo më shumë