Ndikimi i zhvillimit të Internetit dhe përmbajtjes së tij mbi strategjitë e reja të biznesit

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Autor: Skender Mustafi Interneti u ofron bizneseve mundësinë për të prezantuar imazhin komercial pa marrë parasysh madhësinë dhe vendndodhjen e tyre. “Në fakt, në Internet, madhësia e veprimit të një organizate luan rol të vogël sepse Interneti është një ambient i hapur”. (Abdulla, 2009)” Kështu, “Interneti nuk paraqet vetë një rrjet global të bashkuar për zë, të dhëna dhe video, por gjithashtu një infrastrukturë të një platforme digjitale rrënjësisht të re përmes së cilës mund të veprojë biznesi global.” (Atkinson, Ezell, Andes, Castro, & Bennett, 2010)

Lexo më shumë