10 shtesa falas për përdorim më të lehtë të Outlook-ut

Microsoft outlook është program kompjuterik i cili mundëson menaxhimin e postave tuaja edhe atë nga postat nga serveri juaj ose nga shumica e postave tjera që ofrohen falas nga kompani të ndryshme. Për kundër shumë karakteristikave që Outlook ka, mungojnë disa elemente të cilat bëjnë që ky program të jetë më praktik dhe më i […]