Fëmijët e humbur, që u rritëm rrugëve të botës | Adelina Badivuku | TEDxPrishtina

Tregimi personal nga psikoterapistja Adelina Badivuku: Fëmijët e humbur, që u rritën rrugëve të botës. Tedx Prishtina

Lexo më shumë

në hall të një miku

ulur mbi statujë jete ti ngarendë pas hijeve të ngatërruara nga këmbët “kumtesë kohe” unë jam mbështetur për muri e shpresë s’ka mëngjesit të së nesërmes nëse kthehesh në pavijon kujtimesh quajtur prishtinë e prerë do të shohësh kohën ulpianë e martuar dhe ndokush do të vërej heshtjen tënde ndonjëri prej pavijonasve vrojtimesh do të të sheh kthyer kah perëndimi i veshur dhëndër i ëndrrës së prerë © Skender Mustafi

Lexo më shumë