Ish luftëtarët janë pjesë e popullit tonë!

Autor: MSc. Skender Mustafi Përgjigje ndaj shkrimit: “Veteranët dhe zgjidhja e problemit të tyre.” nga Driton Smakaj Veteranët e luftës parimisht nuk janë njëkohësisht dhe politikanë. Kjo është dëshmuar me rrjedhat politike në Kosovë, të cilat akoma nuk kanë të ndalur. Rrjedha pa vlera. Aq më shumë, ata nuk janë as ekonomistë. Në fakt, nga përvoja e pas luftës mund të kërkohej nga qeveria që të lirohet nga korrupsioni së paku sa i përket angazhimit të ish luftëtarëve në biznes, ose/dhe në zhvillimin e politikave të drejta të biznesit. Politika…

Read More

Application: Capacitated Plant Location Problem

Autorë: Skender Mustafi Mussie Mekonnen Abstract This paper explores and defines the classic Capacitated Plant Location Problem (CPLP). The basic problems are defined in details. The main problems of selecting a plant and the assignment of clients to plants are address. Many researchers have used different methods to develop algorithms which try to solve CPLP as good as possible regardless of the complexity of the given real problem. From all shortly explained algorithms, just one Tabu search algorithms is represented and explained. I. INTRODUCTION The Capacitated Plant Location Problem (CPLP) is computational optimization problem and it is one…

Read More