BPMN: Swimlanes (korsitë e notit)

BPMN korsitë e notit (që në anglisht njihen si “BPMN Swimlanes”) paraqesin pjesëmarrësit në një proces të caktuar. Korsitë shfrytëzohen si përmbajtës dhe organizues të procesit rreth pjesëmarrësve.  Kështu, “Swimlines” mund të përmbajnë pishina (që në anglisht njihen si “pools”) e që paraqesin një nivel më të lartë përmbajtësish dhe korsi (që në anglisht njihen si “lanes) që paraqesin pjesë të pishinave (pra pjesë të pools). Pra, në mënyrë të përmbledhur, rredha e proceseve duke përfshirë të gjitha aktivitetet në to janë të shtrira në pishina të cijat janë të përbëra nga korsi…

Read More

Success Factors for Process Management and Process Improvement

Autor: Skender Mustafi Abstract The aim of this paper is to elaborate the most important critical factors which have impact over the successful Business Process Management (BPM) and business process improvement. Therefore as bases for analyzing the problem has been taken the estimations of different authors and a practical example form selected international producer. Different authors have represented different kind of critical success factors depending on the point of view and the importance they estimate. The factors shown in this short paper show that in order to be able to…

Read More