HTML5 Hap Pas Hapi: Etiketat (tags)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi E gjithë tërësia në HTML është e rrethuar me etiketa (në anglisht tags) të cilat përcaktojnë kornizat e pjesëve të caktuara të tërësisë që quajtur ueb faqe. Pra, bazuar tek këto etiketa mund të caktojmë sipas dëshirës sonë pozitën e tekstit ose/dhe madhësinë, pozitën e karakteristikat tjera të fotove, video materialeve e materialeve tjera të punuara me mjete të ndryshme. Ja një shembull të thjeshtë, supozojmë që ti dëshiron që një fjali të duket kështu: Mirë se vini në faqen time! Në HTML nuk ka pullë e cila tekstin…

Lexo më shumë

HTML5 Hap Pas Hapi: Hyrje

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Ky artikull është i pari i një serie artikujsh titulluar “HTML5 Hap Pas Hapi” të cilët do të flasin mbi Html5, mënyrën e punimit me të dhe shfrytëzimin e HTML5 për të programuar faqen tuaj. Në këtë seri artikujsh do të zbërthejmë elementet e HTML5 dhe në një masë të caktuar do të kombinojmë ato për të nxjerrë rezultate të caktuara. E gjithë kjo sillet rreth të kuptuarit të funksionit të elementeve dhe aspak drejt realizimit të aktiviteteve të dizajnimit të një faqeje. Natyrisht që ju mund të shfrytëzoni këto dituri…

Lexo më shumë

Objects First with Java – Ushtrimi 1.9.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Lexo më shumë

Objects First with Java – Ushtrimi 1.7.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Lexo më shumë

Objects First with Java – Ushtrimi 1.6.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Lexo më shumë

Objects First with Java – Ushtrimi 1.5.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu.

Lexo më shumë