Si të përpiloj një propozim për biznes?

Autor: Skender Mustafi  Fillimisht duhet theksuar se një propozim biznesi nuk është një plan biznesi. Kështu që gjatë përpilimit të një propozimi për biznes gjithnjë duhet pasur parasysh natyrën e këtij dokumenti. Propozimi për biznes është bileta juaj e suksesit. I përpiluar mirë, është një propozim biznesi vetëm nëse përmes tij arrini sukses, pra nëse propozim pranuesi pranon propozimin tuaj. Nga e thëna më sipër rezulton se sasia e përshkrimit të elementeve në këtë dokument varet nga nevoja për të sqaruar idenë, shërbimin,produktin tuaj. Ky dokument është një bllok marketingu për ju, kompaninë tuaj dhe…

Read More

Çka është propozimi për biznes?

Autor: Skender Mustafi Freskuar më 18 Shtator, 2013 Propozimi për biznes flet pak mbi ju dhe më shumë mbi atë çfarë i intereson konsumatorit tuaj. Pra, që në fillim le të sqarojmë që propozimi për biznes nuk është plan biznesi i cili më shumë flet mbi ju se sa mbi atë çfarë i intereson konsumatorit. Definicioni më i thjesht është: Propozimi për biznes është një dokument i shkruar të cilin shitësi i ofron blerësit. Ju i ofroni konsumatorit. “Ju” në këtë rast nuk nënkupton vetëm një kompani e cila i ofron propozimin për produktin/shërbimin…

Read More