Etiketimet Postime të etiketuara me "punim"

Etiketim: punim

Paraqitja e mendimeve të ndryshme për lirinë e të shprehurit

Në këtë punim do të i paraqesim mendimet dhe punimet e mendimtarëve dhe njerëzve me ndikim mbi mënyrën e trajtimit të zhvillimit të mendimit...

Si ta vjedh një artikull/punim shkencor?

Autor: Skender Mustafi Nga elementet karakteristike që has çdo ditë nëpër media qofshin ato tradicionale gazeta, televizioni e radio, ose moderne si ato elektronike të formave...

Fjalor i Informatikës

Ky publikim përmbanë një listë të termeve dhe shkurtesave të informatikës me përkthime dhe përshkrime në shqip. Lista është publikuar në internet nga Shkumbim Jakupi....

Menaxhimi i klasës sipas standardeve pedagogjike

http://www.scribd.com/doc/122935418/MENAXHIMI-I-KLASES-SIPAS-STANDARTEVE-PEDAGOGJIKE

Etika e biznesit

http://www.scribd.com/doc/24363217/ETIKA-E-BIZNESIT

Rrjetet kompjuterike

http://www.scribd.com/doc/38000434/Rrjetet-Kompjuterike

Pjesët përbërëse të një kompjuteri personal

http://www.scribd.com/doc/15601286/Punim-Seminarik-Informatik-USHT

Rëndësia e Ndërmarrjeve/Bizneseve në Ekonominë Shtetërore dhe ndikimi i tyre në...

http://www.scribd.com/doc/118922644/Rendesia-e-Bizneseve-ne-Ekonomine-e-shtetit-dhe-ndikimi-i-tyre-ne-BPV

Trekëndëshi

http://www.scribd.com/doc/118683591/Punim-Seminarik-Trekendeshi

Dizejni i njësisë përpunuese qendrore (CPU)

http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/Dizajni-i-nj%C3%ABsis%C3%AB-p%C3%ABrpunuese-qendrore-CPU.pdf

Si të shkruaj përfundimin e një punimi shkencor?

Përgatiti: Skender Mustafi Mos mendoni se keni përfunduar me punimin kërkimor. E di që kjo tingëllon vrazhdë megjithatë ju akoma nuk jeni në një gjendje...

Si të shkruaj abstraktin e një punimi shkencor?

Përgatiti: Skender Mustafi Abstrakti është pjesa e parë e cila vije tek një punim pavarësisht nëse është i shkurtër apo i gjatë (pra punim seminari...

Si të shkruaj hyrjen e një punimi shkencor?

Përgatiti: Skender Mustafi Hyrja e një punimi është njëra nga tri pjesët kryesore promovuese të punimit tuaj kërkimor, përkrah abstraktit dhe përfundimit. Shpesh herë mentorët...