Mbivlerësimi dhe sundimi i mençurisë

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi Koment ndaj shkrimit: “Qyteti i mençur dhe shtëpitë që mendojnë për energjinë” tek  Deutsche Welle Ideja e implementimit të teknologjive të mençura të prodhimit të energjisë elektrike nuk është e re. Kjo ide nisë që nga vetë Nikolla Teslla dhe ngërthehet nga shkencëtarë të ndryshëm. Ajo që vihet në pah nga ana e hulumtuesve të ndryshëm të zhvillimeve politiko-socialo-ekonomike, është fakti se kjo mençuri sundohet nga duar të forta. Këto duar nuk shohin interes në implementimin e kësaj teknologjie. Si pasojë e kësaj force të jashtëzakonshme e cila shtyhet…

Lexo më shumë

Modele Biznesi në fushat e Qytetit të Mençur

IBM Smart Planet

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 10 minuta Autor: Skender Mustafi Modeli i biznesit paraqet një strukturë të dizajnuar mirë për të paraqitur në mënyrë sa më të qartë veprimin e biznesit të planifikuar. Si i tillë, modeli i biznesit, zhvillon elementet deri në kufirin e marrjes së vendimeve strategjike, dhe aty ndalon. Kështu, gjatë gjenerimit të një modeli të biznesit trajtohen të gjithë palët e mundshme të interesuara për të përfituar nga vlera krijuar. Gjenerohen informacione dhe paraqiten ndërlidhjet e faktorëve të cilët ndikojnë në krijimin e vlerës. Qyteti i mençur është qyteti i cili ulë shpenzimet dhe…

Lexo më shumë