Paraqitja e mendimeve të ndryshme për lirinë e të shprehurit
politika ekonomike iliria

Në këtë punim do të i paraqesim mendimet dhe punimet e mendimtarëve dhe njerëzve me ndikim mbi mënyrën e trajtimit të zhvillimit të mendimit të lirë dhe të shprehurit të lirë nga ana e qytetarëve në vende të ndryshme të botës dhe në atë mënyrë arritjen e një ekuilibri të […]

Strategjia promocionale tek: Altria Groups Inc. & “Marlboro”
Marlboro 1976

Qëllimi Çdo dit shohim në media elektronike e të shkruara publicitete të ndryshme, dëgjojmë fjalë të shumta për shumë produkte, përballemi me përshtypje të ndryshme për produkte të ndryshme, ndeshemi dhe me grupe të organizuara e të pa organizuara të shitjeve personale por asnjëherë në të vërtetë nuk ju thellohemi […]

Si të shkruaj një punim kërkimor/shkencor/seminarik?
menaxhim

Autor: Skender Mustafi Punimet kërkimore ose shpesh të njohura si punimet shkencore ose në shumë universitete tona edhe si punime seminarike janë punime të cilat studiojnë një problematikë të caktuar të një fushe studimore. Punime të këtilla mund të kërkohen nga institucione të ndryshme si organizata, kompani, universitete etj. Punimet […]

Dizajnimi industrial i produktit

Shkarko punimin në “PDF” Rëndësinë e dizajnimit të produktit e kanë vërejtur  prodhuesit që në fillim të veprimtarisë së tyre në prodhimtarinë industriale. Duke pasur parasysh efektin tërheqës dhe atë të dallueshmërisë gjithmonë prodhuesit janë munduar që përmes logos së tyre të shprehin llojin e veprimtarisë dhe imazhin e tyre […]

Elementet e përbashkëta të ligjit islam dhe atij ndërkombëtarë
fatonazizi

Organizata ndërkombëtare e kryqit të kuq shpërndau një broshurë botuar në pesë gjuhë të cilat janë zyrtare në OKB. Broshura u shtyp në formë të bukur dhe forma tërheqëse. Titulli i saj ishte “Nga kujtesa e Historisë arabo-islame” . në të bëhet një krahasim i bukur dhe preciz mes ligjit […]

Planifikimi dhe kontrolli

Shkarko punimin në “Word” Hyrje Ka kohë që është i qartë ndikimi i planifikimit dhe kontrollit në ndryshimin e raporteve të ndërmarrjes me tregun dhe ndërmarrjes me konkurrencën. Planifikimi dhe kontrolli si tërësi janë jetësorë në ekonominë e sotme qoftë në raport me tregun e brendshëm qoftë në raport me […]

Planifikimi dhe organizimi i marketingut

Hyrje Ka kohë që është i qarte ndikimi i marketingut në ndryshimin e raporteve të ndërmarrjes me tregun dhe ndërmarrjes me konkurrencën. Marketingu si tërësi është jetësorë në ekonominë e sotme qoftë në raport me tregun e brendshëm ose me tregun botërorë. Marketingu si tërësi aplikohet në ndërmarrje gjatë gjithë […]

Partitë politike
fatonazizi

Universiteti i Europës Jug-Lindore Lënda: E drejta kushtetuese Tema: Partitë politike Bartësiilëndes: prof. dr. Kurtesh Saliu Punoi: Faton Azizi Tetovë,2003 1. Partitë politike si subjekte themelore parlamentare Partitë politike, si grupe të qytetarëve në baza të përcaktimeve politike paraqesin subjekte themelore parlamentare. Me veprimin e tyre politik, krijohen dhe funksionojnë […]