MS Word shtesa dhe shabllone

Përgatiti: Skender Mustafi Fillimisht publikuar më 18 Shkurt 2011 Përmirësuar më 27 Korrik 2013 MS Word lehtëson përpunimin e dokumenteve për qëllime të ndryshme. Lehtësues është edhe fakti se shumë entuziastë profesionistë të drejtimeve të ndryshme kanë krijuar dhe shpërndajnë shabllone të gatshme të cilat drejtpërdrejtë ose me ndryshime të vogla mund të përdoren për qëllimet tona. Më poshtë do të radhisim disa faqe të cilat ofrojnë koleksion shtesash dhe shabllonesh falas.

Read More

MS Excel shtesa dhe shabllone

MS Excel është një nga programet më me shumë funksione nga programet e MS Office. Si i tillë programi mundëson realizimin e shablloneve të ndryshme të cilat mund të shumohen dhe përdoren në më shumë se një rast. Gjithashtu programi lejon programimin dhe instalimin e shtesave të cilat përshtatin MS Excel për interesat e përdoruesve. Programues dhe dizajnues të ndryshëm ofrojnë shabllone dhe shtesa të ndryshme si komerciale ashtu edhe falas. Më poshtë do të radhisim disa faqe të cilat ofrojnë koleksion shtesash dhe shabllonesh falas. Shabllone falas ○ Microsoft…

Read More