Përballë paditurisë së gazetës Express
small1

Autor: Skender Mustafi Për të mos i marrë kohë vetes sime me këso lloj thash e theme do të përpiqem të jem sa më i pakët në fjalë dhe i prerë në vlerësime, sigurisht duke u përqendruar tek te e vërteta dhe faktet. Me këtë reagim i drejtohem autorit anonim të […]

Si ta vjedh një artikull/punim shkencor?
E ka vjedhur pa fije turpi gazeta "Studenti" e Universitetit të Tiranë

Autor: Skender Mustafi Nga elementet karakteristike që has çdo ditë nëpër media qofshin ato tradicionale gazeta, televizioni e radio, ose moderne si ato elektronike të formave të ndryshme janë vjedhja e materialeve, ose “trajtimi” i çështjeve shkencore pa mos pasur nevojë për shfrytëzimin e referencave. Të arsyetoj këtë gjendje si pasojë […]

Si të shkruaj një punim kërkimor/shkencor/seminarik?
menaxhim

Autor: Skender Mustafi Punimet kërkimore ose shpesh të njohura si punimet shkencore ose në shumë universitete tona edhe si punime seminarike janë punime të cilat studiojnë një problematikë të caktuar të një fushe studimore. Punime të këtilla mund të kërkohen nga institucione të ndryshme si organizata, kompani, universitete etj. Punimet […]